Fubiaks forfatterskole

Groruddalen er full av litteratur, poesi, kultur, mat, rytmer, tanker, følelser, talenter – altså et mangfold av uttrykk.

Furuset bibliotek og aktivitethus (Fubiak) har som mål om å skape en tilgjengelig arena der nærmiljøet kan uttrykke seg og utvikle sine talenter.

Å uttrykke seg er både viktig og relevant.

Fubiaks forfatterskole er et frivillig initiativ av lokalbefolkningen.

Flere frivillige og lokalbefolkningen ønsker å styrke sine skriveferdigheter, både når det kommer til å skrive skjønnlitterære og kreative tekster, samt ønsker de å ta del i det offentlige ordskifte.

 

Høsten (oktober og november) 2019 arrangerte vi sammen et skrivekurs for voksne med norsk som andre språk på seks uker. Petra Von Fehr holdt skrivekurset. Det var totalt 16 deltakere som deltok på skrivekurset og blant deltakerne var det noen som hadde skrevet før og andre som ville lære å skrive, vi hadde også en fribyforfatter som var deltaker på kurset.

Vi fortsetter med å ha regelmessige skrivekurs med forskjellige temaer og innhold. Følg med.

Forfatterskolen er i samarbeid med Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flyktninger (Risaf) og Norsk forfattersentrum.