Høstlys kunstfestival

 

Høstlys Kunstfestival er et nettverk for kunst og kultur i Groruddalen og har som mål å fremme de lokale møteplassene og Groruddalen som helhet.

 

«Vår visjon er å styrke muligheten for å uttrykke seg i dalen vår og å tilgjengeliggjøre kunst som inspirerer og ekspanderer forståelsen for samhold, kultur og kunst.

Med bydelens beboere i fokus, ønsker vi å være en paraply som setter folk, frivillige, kunstnere, kulturaktører, bibliotek, møteplasser, gallerier, kunstinstitusjoner og organisasjoner i kontakt med hverandre. Sammen skal vi engasjere og inspirere!»

 

 

Arrangører og samarbeidspartnere

Høstlys kunstfestival har en sentral arbeidsgruppe som er overordnet ansvarlig for utformingen av festivalen.

 

Festivalsjef  

Nesteren Hasani, Furuset bibliotek og aktivitetshus/Deichman bibliotek, nesteren.hasani@deichman.no

Litterær/kulturell rådgiver 

Karoline Røsand, Furuset bibliotek og aktivitetshus

Festivalutvikler

Maria Nørregaard, Bydel Alna

 

Kunstnerisk veileder 

Kari Skippervold, Kunstnerforbundet 

De mange kunstkonseptene som presenteres under Høstlys kunstfestival 2020 har blitt utviklet i samråd med Kunstnerforbundet. Uten deres kompetanse og engasjement hadde vi ikke klart å få til et så sammenhengende og kvalitetsrikt program.

 

Se hjemmeside her!

Høstlys kunstfestival arrangeres i samarbeid med Kunstnerforbundet, Nasjonalmuseet, Kunsthøgskolen ved avdeling grafisk design, Kunsthøgskolen, Bydelsmødre, Røde Kors, Einar Granum kunstfagskole, Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flyktninger, Hennie Onstad Kunstsenter, Furuset idrettskretslag; Soft Galleri / Norsk tekstilkunstnere (NKS), Deichman Bjørvika og Den Norske Opera & Ballett.