Til info:

Furuset bibliotek og aktivitetshus er nå tilbake i tilnærmet normal drift, men meråpent er midlertidig stengt.

Vi har innført noen smitteverntiltak for at det skal være trygt for alle å være på huset.

 

 • Alle plikter å holde seg hjemme ved symptomer.
 • Alle må holde 1 meter avstand og vaske hender med såpe eller sprit.
 • Alle flater, håndtak og utstyr må sprites/vaskes før og etter bruk.
 • Ved behov, lån vaskeutstyr av Fubiak dersom det er behov for å vaske gulv eller
  annet. Rommet skal forlates rent.
 • Maks antall personer i Hagerupsalen: 15 personer
 • Maks antall personer i Krabben og Mauren: 7 personer
 • Ansvarlig for aktivitet må registrere kontaktinfo for alle deltakere for eventuell
  smittesporing, og levere til Fubiak. Vi sletter informasjonen etter 10 dager.
 • Alle som låner rom må være forstått med at avlysning kan skje på dagen dersom
  bemanning på Fubiak er sårbar eller dersom smittevernretningslinjer fra
  myndighetene tilsier det.
 • Spising på huset er ikke tillatt så lenge det ikke er organisert av Fubiak.
 • Dersom man ikke følger reglene, risikerer man å miste tilbudet på Fubiak.

 

På grunn av smittevernhensyn ønsker vi rombestilling på e-post for tiden. Send e-post til lokaler.fubiak@deb.oslo.kommune.no for bestilling. Det tar vanligvis 3 arbeidsdager (bestillinger behandles mandag-fredag).

 

Møterommet Lille Persille lånes for tiden ikke ut på grunn av smittevern.

 

Les om bibliotektilbudet her. Ta kontakt på fubiak@deichman.no for spørsmål.