Meråpent

Til info:

Furuset bibliotek og aktivitetshus er nå tilbake i tilnærmet normal drift, men meråpent er midlertidig stengt. Vi har innført noen smitteverntiltak for at det skal være trygt for alle å være på huset.

 

Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes råd om håndhygiene, hostevaner og avstand til andre personer.

 

Les om bibliotektilbudet her. Ta kontakt på fubiak@deichman.no for spørsmål.

 


 

Meråpent er en tjeneste hvor du får tilgang til Fubiak og flere andre Deichman bibliotek 07-23 alle dager, hele året.

Du må være over 15 år og ha oppgradert bibliotekkortet ditt til nøkkelkort, for å kunne benytte deg av tjenesten.

Slik får du tilgang til tjenesten meråpent:

For å oppgradere kortet ditt til nøkkelkort, signerer og leverer du denne kontrakten på Fubiak eller et annet Deichman bibliotek.

Du må være over 15 år for å oppgradere kortet ditt til nøkkelkort.

Barn under 15 år må ha følge av foreldre eller foresatte hvis de bruker biblioteket i meråpent-tiden.

Du kommer inn på meråpent ved å skanne kortet ditt og taste din vanlige PIN-kode.

Institusjoner

Skoler, barnehager, behandlingsinstitusjoner og foreninger kan få utstedt bibliotekkort i institusjonens navn.

Kortinnehaver kan da bruke kortet til å låse inn andre personer på biblioteket i meråpent-tiden.

Kortinnehaver holdes ansvarlig for disse personenes atferd mens de er i lokalene.

Kortinnehaver plikter å sørge for at ingen av disse personene oppholder seg i lokalet uten at kortinnehaver er til stede.

Ingen aldersgrense gjelder for personer som blir låst inn med bibliotekkort utstedt til institusjon. Både voksne og barn er velkomne.

I hele vår åpningstid (07-23) kan du:

 • Benytte lokalene
 • Låne, levere og hente reservert materiale
 • Møte venner og kjente
 • Lese aviser, tidsskrifter og bøker
 • Bruke publikumsmaskiner og gratis trådløst nett
 • Skrive ut dokumenter
 • Skanne dokumenter og sende til e-post
 • Møte venner og kjente
 • Delta på aktiviteter

Når betjeningen er til stede, kan du også:

 • Få veiledning og søkehjelp
 • Delta på kurs og arrangementer for barn og voksne
 • Benytte kopimaskin
 • Benytte digitale databaser
 • Delta på aktiviteter

Merk! Henting av fjernlånte bøker og innlevering av bøker tilhørende andre bibliotek enn Deichman, må skje innenfor betjent åpningstid.

Sikkerhet

Du skal føle deg trygg og komfortabel når du besøker oss uten at betjening er til stede. Huset er derfor videoovervåket i meråpent-tiden. Dette er av hensyn til din sikkerhet og for å trygge husets inventar og utstyr.

Ved enkelte av bibliotekene er også sikkerhetsvakter til stede i meråpent-tiden.

I meråpent-tiden er hovedinngangen låst. For å slippe inn, må man ha oppgradert bibliotekkortet til nøkkelkort.

Du må forlate huset før det stenger kl. 23. Det blir gitt beskjed over høyttalere før dørene stenges og innbruddsalarmen aktiveres.

Når huset er betjent, vil du som alltid møte serviceinnstilte ansatte og få hjelp til det du lurer på av stort og smått.

Hvis noe skjer

Dersom du opplever noe ubehagelig eller føler deg utrygg på Fubiak i meråpent-tiden, ber vi deg gi beskjed til sikkerhetsvakten.

Ring City Security på telefon 22 75 15 00.