Organisasjonskart

Organisasjonskartet er et flytskjema som ledelsen utarbeider for å vise:

  • Hvordan arbeids- og ansvarsoppgavene i organisasjonen er fordelt
  • Hvordan de ulike enhetene skal kommunisere med hverandre

Organisasjonskartet viser med andre ord, fordelingen av ansvarsområdene og kommandolinjene i organisasjonen. Her finner du organisasjonskart til «FUBIAK» Furuset bibliotek og aktivitetshus.

Last ned Adobes PDF- format