Fritidsaktiviteter på Furuset og i Alna

Felles aktivitetsoversikt i Alna

Felles aktivitetsoversikt i Alna

Det finnes et stort tilbud av fritidsaktiviteter innen idrett og kultur drevet av organisasjoner og tjenester i Bydel Alna. F. eks. ballspill, dans, musikk, tegning, svømming og drama. Mange tilbud er gratis eller har en rimelig pris. Se en felles oversikt over tilbudene og last ned folderen Aktiv fritid i Alna her.

Les mer om aktivitetene som skjer på Furuset bibliotek og aktivitetshus for barn og ungdom her.

STØTTE TIL Å DELTA?

Vi vet at ikke alle har råd til å betale deltakeravgift til fritidsaktiviteter. Bydel Alna har en ordning for at penger ikke skal være en hindring for at alle barn kan være med. Ta kontakt med organisasjonen som har aktiviteten og de vil søke for dere.  Barnet må være bosatt i Bydel Alna. Les mer om hvordan familier kan få støtte til at barn kan delta i fritidsaktivteter her.

Barn kan også få en aktivitetsguide som hjelper til å finne riktig aktivitet, hjelper familien til å bli kjent med aktiviteten og følger barnet i starten. Kontakt aktivitetsguide@furusetif.no