Støtteordninger for frivillige organisasjoner

Har du en god idé for organisasjonen din, men mangler penger?

Flere støtteordninger (se liste under) bidrar med midler til organisasjoner som jobber for et godt nabolag, skaper aktiviteter for barn og unge og som bidrar til flerkulturelle møter mellom mennesker.

Ildsjeler og frivillige organisasjoner kan få tips og veiledning i hvordan skrive gode søknader.
Ta kontakt med personalet i Furuset bibliotek og aktivitetshus og avtal et møte.
Kontakt: fubiak@kul.oslo.kommune.no / 45464059

Les mer om Frivilligsentralen i Furuset bibliotek og aktivitetshus.

Støtteordninger

Søknadsfrist Forvalter Formål
1. februar og 1. september Sparebankstiftelsen DNB Gir støtte til allmennyttige formål med varig verdi –
«Vi utløser krefter».
1. februar Enhet for mangfold og integrering (EMI) Gir tilskudd til integrerings- og mangfoldighetstiltak, flerkulturelle møteplasser og grunnstøtte til innvandrerorganisasjoner.
20. mars Bydel Alna Frivillighetsmidler for å utløse dugnadsinnsats, skape kulturopplevelser og fremme sosialt fellesskap.
6. og 15. mars og
15. sept.
Extrastiftelsen Gir støtte til gode prosjekter innen frivillighet og helse.

Sjekk også Regjeringens oversikt over støtteordninger og Oslo kommunes oversikt over støtteordninger.