Støtteordninger for frivillige organisasjoner

Har du en god idé for organisasjonen din, men mangler penger?

Flere støtteordninger (se liste under) bidrar med midler til organisasjoner som jobber for et godt nabolag, skaper aktiviteter for barn og unge og som bidrar til flerkulturelle møter mellom mennesker.

Ildsjeler og frivillige organisasjoner kan få tips og veiledning i hvordan skrive gode søknader.
Ta kontakt med personalet i Furuset bibliotek og aktivitetshus og avtal et møte.
Kontakt: fubiak@deb.oslo.kommune.no / 45464059

Les mer om Frivilligsentralen i Furuset bibliotek og aktivitetshus.

Støtteordninger

Søknadsfrist Forvalter Formål
1. februar og 1. september Sparebankstiftelsen DNB Gir støtte til allmennyttige formål med varig verdi –
«Vi utløser krefter».
1. februar Enhet for mangfold og integrering (EMI) Gir tilskudd til integrerings- og mangfoldighetstiltak, flerkulturelle møteplasser og grunnstøtte til innvandrerorganisasjoner.
15. januar Bydel Alna Frivillighetsmidler for å utløse dugnadsinnsats, skape kulturopplevelser og fremme sosialt fellesskap.
15. mars og
15. september
Extrastiftelsen Gir støtte til gode prosjekter innen frivillighet og helse.
 1. februar Statens tilskudd til frivillighet i lokalsamfunn Gir støtte til kulturelle møteplasser. Aktivitetene skal bidra til å skape tillit til og tilhørighet i det norske samfunnet.
15. februar Oslo kommunes tilskudd til integreringstiltak for flyktninger Tiltak og prosjekter som bidrar til frivillig innsats blant befolkningen, flyktninger og asylsøkere i Oslo vil bli prioritert.
1. februar Oslo kommunes tilskudd til integrerings- og mangfoldstiltak Oslo kommune ønsker at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad, hvor alle skal ha like muligheter.
 15. februar  Oslo kommunes tilskudd til urbant landbruk  Støtter tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo.
1. februar Oslo kommunes tilskudd til sykkelaktiviteter Støtter til sykkelaktiviteter som bidrar til at Oslo får en mangfoldig og inkluderende sykkelkultur.

Sjekk også Regjeringens oversikt over støtteordninger og Oslo kommunes fullstendige oversikt over støtteordninger.