Utstillinger

Ønsker du å stille ut noe i Furuset bibliotek og aktivitetshus?
Vi vil gjerne ha utstillinger hos oss. Utstiller må selv sørge for nødvendig utstyr til utstillingen, opprigg og nedrigg.

Ta kontakt med programansvarlig Helene Heger Voldner.